Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Digital Marketing Group
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: жк Кръстова вада, ул. Д-р Миньо Стоянов 2 вх. В карта
Телефони: (02)925-08-76
Факс: (02)925-08-76
Email: office@digital-marketing.bg
Url: http://www.digital-marketing.bg/books
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-90213
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Галина Тодорова управител Отговорно лице
Наталия Кирилова Лице за контакт