Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Джуниър Интернешънъл
Адрес
Град: София  1138
Улица/квартал: жк Горубляне, ул. Витоша 36 карта
Тематики
Хумор, сатира
Статус
Активен
Кодове 978-619-90367
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Марин Маринов управител Отговорно лице