Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство Питагор
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: ул. Киро Тулешков 3 карта
Телефони: +359 897 949 471
Email: mishevalidia@abv.bg
Url: http://www.pitagorbg.com
Тематики
Учебници за СОУ, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-619-7412
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лидия Мишева Мениджър-издателска дейност Лице за контакт