Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Боряна Петкова Делийска
Адрес
Град: София  1756
Улица/квартал: жк Дървеница бл. 27 вх. Б ап. 10 карта
Телефони: +359 988 966 082
Email: deliyska@hotmail.com
Url: http://ontocom.net
Тематики
Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-91294  (Стари кодове: 978-619-90990)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Боряна Петкова Делийска Отговорно лице