Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Галерия Нюанс
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Денкоглу 42 карта
Телефони: +359 2 448 58 54
Email: office@nuancegallery.bg
Url: http://www.nuancegallery.bg
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-619-90327
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лили Владимирова Отговорно лице