Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ФАМА+
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 11 карта
Телефони: +359 2 418 41 34
Email: famapublishers1@abv.bg
Url: http://www.famapublishers.com
Тематики
Поезия, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-178
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Христова Коева управител Отговорно лице