Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
VIVANI
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: бул. Александър Стамболийски бл. 12 вх. Г карта
Телефони: +359 879 470 930
Email: vitaliatoska@abv.bg
Url: http://www.ivannikolov14.com
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91337  (Стари кодове: 978-954-90401)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Величка Тодорова Христова Отговорно лице