Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ТУ-София, филиал Пловдив
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: бул. Цанко Дюстабанов 25 карта
Телефони: (032)659-559
Факс: (032)659-550
Email: branch@tu-plovdiv.bg
Url: http://www.tu-plovdiv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Техника, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-2937  (Стари кодове: 978-954-8779)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р инж. Михаил Георгиев Петров директор Отговорно лице Телефони: (032)659-555; 626-886