Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Надежда - Р.Н
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Симеон Велики 6 вх. Д карта
Телефони: +359 899 355 066
Email: office@pr-office.org
Тематики
Психология, Обществени науки, социология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92151
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румянка Николова Отговорно лице