Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Врабча 1 карта
Телефони: +359 2 800 45 34
Email: a.guleva@comdos.bg
Url: http://www.comdos.bg
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7361  (Стари кодове: 978-954-92467, 978-954-2986)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антония Гулева Лице за контакт
Евтим Костадинов председател Отговорно лице