Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Синдикат на българските учители
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Ген. Паренсов 11 карта
Телефони: +359 2 987 78 18
Факс: +359 2 988 17 94
Email: sbu_centrala@abv.bg
Url: http://www.sbubg.info
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-9924
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Янка Крумова Такева председател Отговорно лице