Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
AVA Books
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: ул. Позитано 144 карта
Телефони: +359 883 445 062
Email: avabooksbg@gmail.com
Url: http://www.avabooks.bg
Тематики
Психология, Литература за жената, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91649
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ива Цонева Отговорно лице