Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Хорайзънс Дивелопмънт
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: бул. Христо Смирненски 7 карта
Телефони: (02)963-12-48
Факс: (02)963-12-48
Email: milen@horizons.bg
Url: http://www.horizons.bg
Тематики
Психология, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-7117
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1164
Улица/квартал: бул. Христо Смирненски 7 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милен Емилов Иванов Управител Отговорно лице