Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация за информационен обмен и обслужване на слепи и инвалиди "Равностойно партньорство" (ФРП)
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: бул. Бъкстон бл. 4 вх. А ап. 1 карта
Email: aneliveli@mail.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7488
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владислав Данаилов Кацарски председател на УС Отговорно лице
Анелия Петрова Велинова-Кацарска изпълнителен директор Лице за контакт