Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионален исторически музей - Бургас
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: ул. Славянска 69 карта
Телефони: +359 56 820 344
Email: main@burgasmuseums.bg
Url: http://www.burgasmuseums.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-92558  (Стари кодове: 978-619-91678)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Милен Николов Отговорно лице