Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Исторически парк
Адрес
Град: с. Неофит Рилски, обл. Варна  9223
Улица/квартал: жк УПИ XIV 152 в кв. 17 по плана на с. Неофит Рилски, туристически атракцион "Неолитно селище" карта
Телефони: +359 889 229 887
Email: n.hitov@gmail.com
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7477
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивелин Людмилов Михайлов Отговорно лице