Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Балканско наследство"
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Тулово 7 карта
Телефони: +359 898 681 366
Email: ivan.giogio@gmail.com
Url: http://www.balkanheritage.org
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-92587  (Стари кодове: 978-619-90783)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: https://balkanheritage.org/publications
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Василев председател Отговорно лице