Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЛАНГОВ
Адрес
Град: Благоевград  2700
Улица/квартал: ул. Менча Кърничева 42 карта
Телефони: 0887 510-095
Email: langov@abv.bg
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-90031
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Велимир Лангов управител Отговорно лице