Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Съюз на свободните писатели в България
Адрес
Град: София  1870
Улица/квартал: ул. Ботунец 2 карта
Email: sspruse@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7463  (Стари кодове: 978-619-90618)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис Съюз на свободните писатели - Русе, Председател Йордан Василев
Град: Русе  7012
Улица/квартал: карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефан Влахов - Мицов Отговорно лице