Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Йордан Иванов Даменски
Адрес
Град: Русе  7105
Улица/квартал: жк Дружба 3, ул. Даме Груев 5, бл. 20 вх. 4 карта
Телефони: +359 876 443 041
Email: jordandamenski@abv.bg
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91425  (Стари кодове: 978-619-90950)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йордан Иванов Даменски Отговорно лице