Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Babel languages
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Александър Стамболийски 55 карта
Телефони: +359 896 504 666
Email: lubomira2@abv.bg
Тематики
Книги за изучаване на език
Статус
Активен
Кодове 978-619-7658  (Стари кодове: 978-619-91728)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емануил Михалакис Отговорно лице
Любомира Петрова преводач Лице за контакт