Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Арт Ангел"
Адрес
Град: Пазарджик  4400
Улица/квартал: ул. Пейо Яворов 6 карта
Телефони: +359 878 152 225
Email: foundation@artngls.org
Url: https://www.artngls.org/
Тематики
Философия
Статус
Активен
Кодове 978-619-92222  (Стари кодове: 978-619-91927)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Борислава Георгиева Лице за контакт
Илиян Кузманов председател Отговорно лице