Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Праксис
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: карта
П.К.: 439
Телефони: 0898/820-107
Email: praxis@abv.bg
Тематики
Религия и теология, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-493  (Стари кодове: 978-954-90713, 978-954-90300)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мая Иванова Стоядинова Отговорно лице