Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Атлас Финанс
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: бул. Христо Ботев 27 А карта
Телефони: +35932 585 886
Email: office@atlasfinance.bg
atlasfinance.milusheva@gmail.com
Url: http://atlasfinance.bg
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-92972
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р ик. Петър Нейчев Отговорно лице
Гинка Милушева Лице за контакт Телефони: +359 882 933 400