Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дружество по ЗЗД "Православно издателство св. апостол и евангелист Лука"
Адрес
Град: София  1619
Улица/квартал: ул. Св. Лука 6 карта
Телефони: +359 2 857 23 23
Email: pokrov@abv.bg
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-619-7248
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Александър Стамболийски 30 карта
Книжарница [няма име]
Град: София  1619
Улица/квартал: ул. Св. Лука 4 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Велислава Алентинова Хитова Отговорно лице