Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЖИРАФ
Адрес
Град: Пловдив  4002
Улица/квартал: ул. Лерин 9 карта
Телефони: (032)626-079
Email: magelanus@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-9620
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Магелан
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Братя Пулиеви 1 карта
Телефони: (032)629-079
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Томиана Христова Томова-Начева управител Отговорно лице