Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Тодор Белев
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: жк Редута, ул. Братован 8 карта
Телефони: +359 2 411 20 50
Email: todorin@dir.bg
Тематики
Приключенски роман, История, Криминална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90066
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Онлайн Книжарница
Улица/квартал:
Телефони: +359 2 411 20 50
Факс: +359 2 411 20 50
Email: tolypavlova@abv.bg
Url: http://www.ana-tolia.com/shop/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анатолия Павлова писател Лице за контакт Телефони: +359 889 608 221
Факс: +359 2 411 20 50
Тодор Белев издател Отговорно лице Телефони: +359 2 411 20 50
Факс: +359 2 411 20 50