Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Музикално общество "Васил Стефанов"
Адрес
Град: София  1415
Улица/квартал: ул. Мавровец 7 карта
Телефони: +359 2 967 23 51
Тематики
Музика
Статус
Активен
Кодове 978-954-9425  (Стари кодове: 978-954-90965, 978-954-90353)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Димитър Йорданов Христов председател на УС Отговорно лице