Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение на дейци на изкуствата и културата Перущица
Адрес
Град: Перущица  4225
Улица/квартал: ул. Св. Стоимен Атанасов 4 карта
Телефони: +359 896 309 978
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91512  (Стари кодове: 978-954-90607)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Спас Димитров Кътев Отговорно лице