Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фастумпринт
Адрес
Град: София  1715
Улица/квартал: бул. Александър Малинов 491 вх. 1 ап. 1 карта
Телефони: +359 888 718 575
Email: caner1972@abv.bg
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7704  (Стари кодове: 978-619-7223)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Джанер Тахир управител Отговорно лице