Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АЯ 21
Адрес
Град: София  1220
Улица/квартал: жк Надежда 1 карта
Телефони: +359 887 243 145
Email: genekeysbulgaria@gmail.com
Url: http://www.genekeys-bulgaria.com
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90929
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Цветкова Лице за контакт
Елица Стоичкова управител Отговорно лице