Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Венцислав Енчев
Адрес
Град: Габрово  5300
Улица/квартал: жк Младост 25 карта
Телефони: +359 885 782 922
Email: venci_e@abv.bg
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-90998
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Венцислав Марков Енчев Отговорно лице