Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Интермайндс
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Калина Малина 17 карта
Телефони: +359 888 811 148, +359 2 971 20 42
Email: biljana@interminds.net
Url: http://www.interminds.bg
Тематики
Градинарство, Спорт, Периодични издания
Статус
Активен
Кодове 978-619-90233
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Биляна Лаундс управител Отговорно лице