Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Антропософско издателство "Даскалов"
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: ул. Братя Жекови 37 вх. Б карта
Телефони: (042)638-425
Email: vecrorsz@abv.bg
Тематики
Религия и теология, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-954-495
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йордан Димитров Отговорно лице
Милена Недялкова Лице за контакт Телефони: (042)919-414, 0889 538-350