Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българско пещерно дружество
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Христо Белчев 45 Б карта
Телефони: +359 886 228 285
Email: contact@bgcave.org
Url: http://www.bgcave.org
Тематики
Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-619-7526
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Камен Бонев Отговорно лице
Ваньо Гьорев Лице за контакт