Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Болкан пъблишинг къмпани
Адрес
Град: София  1184
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 131 карта
Телефони: (02)876-88-17
Email: bpc@interbgc.com
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-954-9517
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Павел Николов Георгиев Отговорно лице