Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
E. M. Georgiou
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георги Сава Раковски 145 вх. Г ет. 1 ап. 6 карта
Телефони: +30 69 32 39 22 69
Email: info@fixyourenglish.com
Url: http://www.fixyourenglish.com
Тематики
Пътуване и туризъм
Статус
Активен
Кодове 978-619-91482
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елени-Мария Анастасиос Георгиу управител Отговорно лице