Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сиби
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 4 карта
Телефони: +359 2 987 01 41
Email: sibi@sibi.bg
Url: http://www.sibi.bg
Тематики
Периодични издания, Учебници за ВУЗ, Право
Статус
Активен
Допълнителна информация
„Сиби” е издателство за правна литература, основано през 1990 г. Името „Сиби” се наложи на специализирания книжен пазар с професионализъм в реализацията на издания на авторитетни български юристи, с поредицата „Джобни издания” на нормативни актове и отпечатването на юридическа периодика. Разпространителската мрежа на издателството включва собствени книжарници в София и страната, интернет магазин и партньорства с големи дистрибуторски вериги.
Кодове 978-619-226  (Стари кодове: 978-954-8150, 978-954-730)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Върховен административен съд
Град: София
Улица/квартал: бул. „Александър Стамболийски“ № 18 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Васил Ташев Отговорно лице