Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Боян Асенов Кутевски
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: карта
Тематики
Икономика, Обществени науки, социология
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-619-91464
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Боян Асенов Кутевски Отговорно лице