Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство Виктори - ПР
Адрес
Град: Асеновград  4230
Улица/квартал: ул. Свобода 2 карта
Телефони: 0885 513-782
Email: victory.pr.2012@gmail.com
Url: http://www.victory2012.alle.bg
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7014
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валентина Стоянова Атанасова управител Отговорно лице