Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Формс
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: ул. Цар Симеон I 106 карта
Телефони: +359 887 717 271
Email: office@K2Q.bg
Тематики
История, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91200  (Стари кодове: 978-619-90038)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кремена Добранова управител Отговорно лице