Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Янислав Тачев
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: карта
Тематики
История, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91692  (Стари кодове: 978-619-90409)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Янислав Йорданов Тачев Отговорно лице