Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Данимекс - 9
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Добри Войников 45 карта
Телефони: 0888 519-980
Факс: (02)865-29-60
Email: danimex@abv.bg
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90060
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Даниела Попова управител Отговорно лице