Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Константин Василев Митов
Адрес
Град: София  1100
Улица/квартал: ул. Дунав 2 карта
Телефони: +359 889 400 109
Email: kmitov@pharmfac.mu-sofia.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7492
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Константин Василев Митов Отговорно лице