Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Никола Гюзелев"
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: жк Зона Б-5 бл. 2 карта
Email: nicolaghiuselev.foundation@gmail.com
Тематики
Изкуство, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90642
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анна Мария Гюзелева председател Отговорно лице