Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Никола Гюзелев"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: кв. Триадица, ул. Бистрица 3 карта
Телефони: +359 888 416 582, +359 889 475 580, +39 335 628 7292
Email: nicolaghiuselev.foundation@gmail.com
Url: http://www.nicolaghiuselev.foundation
Тематики
Изкуство, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7563  (Стари кодове: 978-619-90642, 978-619-91353)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анна Мария Гюзелева председател Отговорно лице