Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Тангра ТанНакРа Общобългарска фондация
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: карта
П.К.: 1832
Телефони: (02)986-44-19; (02)943-77-98
Email: mail@tangra-bg.org
Url: http://www.tangra-bg.org
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-954-9717
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Михайлов Димитров Отговорно лице