Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българско войнство 21
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Христо Ботев 48 карта
Телефони: +359 2 986 79 06
Email: bgvoinstvo@abv.bg
Тематики
Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-954-92132  (Стари кодове: 978-954-91199)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Яни Костов Янев Отговорно лице