Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ОРЕЛ
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Братя Георгиевич 6 карта
Телефони: (052)619-142
Email: zhivana@mail.bg
Тематики
Философия, Религия и теология, Дъновизъм
Статус
Активен
Кодове 978-954-92820
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Шипка 26 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Живка Желязкова управител Отговорно лице