Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ФЛАТ
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: бул. Стефан Стамболов 15 ет. 1 ап. 1 карта
Телефони: (056)816-546
Факс: (056)816-546
Email: digital_flat@abv.bg
Тематики
Икономика, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7125  (Стари кодове: 978-954-92726, 978-954-92944)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: бул. Стефан Стамболов 15 ет. 1 ап. 1 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Яна Димова офис мениджър Лице за контакт
Десислав Тодоров Иванов управител Отговорно лице