Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ОБНОВА БТ-ВЕЗИРОВИ-СИЕ
Адрес
Град: Сливен  8800
Улица/квартал: ул. Ниш 5 карта
Телефони: +359 888 627 283
Email: obnova-bt@abv.bg
Тематики
Периодични издания, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7445  (Стари кодове: 978-954-9920, 978-954-9486)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Божидар Тодоров Везиров Отговорно лице